افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
درخت سر چشمه ی حیات ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

درخت سر چشمه ی حیات

اسفند ماه آخرین ماه شمسی سال است که ایرانیان خود را برای نوروز باستانی آماده می کنند نیمه اسفند ماه  هر سال همزمان باروز درختکاری وهفته منابع طبیعی ‌در حالی که واپسین روز ها را با مرگ زمستان رقم‌می زند ورهبرمعظم انقلاب اسلامی باکاشت نهال  از این نعمت الهی قدر دانی می کنند.