افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
مردم باید بدانند توانایی حل مشکلات وجود دارد/تیغ حذف چیزی نیست که از آن جوهره سعادت برخیزد ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
یادگار گرانقدر امام راحل

مردم باید بدانند توانایی حل مشکلات وجود دارد/تیغ حذف چیزی نیست که از آن جوهره سعادت برخیزد

ما حتما یکسان نمی اندیشیم و حتما اختلاف و تفاوت مشرب داریم ولی در یک چیز با هم متفق هستیم. در اینکه درخت تناور جمهوری اسلامی بن مایه حرکتی آینده ما است.