افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
باید انتقادات را بپذیرند و موعظه های دیگران را  بشنویم ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
آیت الله استادی:

باید انتقادات را بپذیرند و موعظه های دیگران را بشنویم

باید توجه کنیم که حتی نبی اکرم از دیگران درخواست موعظه داشت که این برای ما درس است.