افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
پاسخ قضایی محکم به رفتارهای طالبانی می دهیم ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
واکنش یک نماینده به رفتار طالبانی زیر گرفتن دو زن بدلیل بد حجابی ؛

پاسخ قضایی محکم به رفتارهای طالبانی می دهیم

با اینگونه حرکات می خواهند امنیت اجتماعی ⁧‫زنان‬⁩ را خدشه دار کنند.