افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023
دشمنان امنیت جامعه ما را هدف گرفته اند/با قصورها و تقصیرهای احتمالی که باعث پیدایش چنین اتفاقاتی می شود برخورد شود ۰۵ آبان ۱۴۰۱
 پیام یادگار گرانقدر امام راحل درباره حادثه تروریستی  شاهچراغ

دشمنان امنیت جامعه ما را هدف گرفته اند/با قصورها و تقصیرهای احتمالی که باعث پیدایش چنین اتفاقاتی می شود برخورد شود

ضمن آنکه وقوع چنین اتفاقات دردناکی همگان را به درک شرایط حساس کشور و توجه به دشمنان قدیم و جدید آن فرا می خواند.