افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
آغاز اعتراضات سراسری پس از سقوط بی سابقه لیر در مقابل دلار ۰۳ آذر ۱۴۰۰
پس از دفاع اردوغان از سیاست کاهش نرخ بهره

آغاز اعتراضات سراسری پس از سقوط بی سابقه لیر در مقابل دلار

از ساعتی پیش شهرهای مختلف ترکیه شاهد تظاهرات شهروندان معترض با شعار استعفای اردوغان و برکناری حزب حاکم عدالت و توسعه از قدرت است.