افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
حذف یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تحمیل شوک تورمی دیگری به مردم است ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

حذف یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تحمیل شوک تورمی دیگری به مردم است

با توجه به اینکه دولت اطلاعات کاملی از درآمد خانوار‌ها ندارد، شکی وجود ندارد ممکن است برخی از خانوار‌های ضعیفی که نیازمند حمایت هستند، تحت فشار قرار بگیرند.