افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
مواضع دکتر احمدی نژاد  نشان می‌دهد که نمی‌خواهد صلاحیتش تایید بشود ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عنوان کرد ؛

مواضع دکتر احمدی نژاد نشان می‌دهد که نمی‌خواهد صلاحیتش تایید بشود

مردم به شعارها رای می‌دهند، اما افراد برای مردم مهمتر هستند. این بدان دلیل است که در کشور ما سیستم حزبی وجود ندارد و شعارها، شعارهای نهادینه نیستند.