افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
باید در پوشش واکسیناسیون به درصدی برسیم که حداقل چرخش ویروس کُند شود ۰۵ آبان ۱۴۰۰
دبیر انجمن متخصصین عفونی عنوان کرد ؛

باید در پوشش واکسیناسیون به درصدی برسیم که حداقل چرخش ویروس کُند شود

آسترازنکا که زمانی 60 تا 70 درصد کارایی داشت، درحال حاضر 50 تا 60 کارایی دارد. به این دلیل که این ویروس جهش‌هایی داشته و این جهش‌ها به آن توانایی داده است که بتواند از واکسن ها فرار کند.