افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 30 September , 2022
کارنامه مهم‌تر از هرگونه ادعّا، شعار و حتی برنامه است /کنار مردم بودن افتخار و آبروی ماست ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
دکتر قالیباف در صحن علنی مجلس :

کارنامه مهم‌تر از هرگونه ادعّا، شعار و حتی برنامه است /کنار مردم بودن افتخار و آبروی ماست

امروز باید هر کسی که دوستدار ایران و هر کسی که نگران سرنوشت نسل آینده و فرزندان این آب و خاک است، در انتخابات مشارکت کند.