افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
تحرکات جدید آمریکا و کشورهای عربی بر علیه ایران ۲۶ آبان ۱۴۰۰
دیپلماسی فشرده آمریکایی ها درباره ایران

تحرکات جدید آمریکا و کشورهای عربی بر علیه ایران

مقامات آمریکا در روزهای اخیر سفرهای متعددی را با محوریت ایران و مذاکرات برجام به منطقه ای داشتند.