افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
برای اتحاد بزرگ چین و ایران آماده شوید ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
نشریه آمریکایی نشنال اینترست عنوان کرد ؛

برای اتحاد بزرگ چین و ایران آماده شوید

گزارش های مربوط به توافقنامه 25 ساله بین چین و ایران باعث تحریک واشنگتن شده و نشان می دهد که کمپین فشار حداکثری ترامپ برای منزوی کردن تهران با شکست مواجه شده است.