افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
منافع ما تأمین نشود هیچ توافقی را نمی‌پذیریم ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

منافع ما تأمین نشود هیچ توافقی را نمی‌پذیریم

آژانس انرژی اتمی نشان داد که یک روال مستقل ندارد و سعی می‌کند در پازل طرف غربی در پرونده هسته‌ای ایران بازی کند.