افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
استفاده از ماسک الزامی است/مشاغلی که پروتکل های یهداشتی را رعایت نکنند یک هفته تعطیل می شوند ۱۴ تیر ۱۳۹۹
رئیس جمهور روحانی تاکید کرد ؛

استفاده از ماسک الزامی است/مشاغلی که پروتکل های یهداشتی را رعایت نکنند یک هفته تعطیل می شوند

ادارات دولتی اگر می‌خواهند خدمات ارائه دهند، مردم باید از ماسک استفاده کنند و اگر کسی از ماسک استفاده نکرد خدمت ارائه ندهند، این قانون باید ابلاغ شود.