افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
خروج طرح شفافیت از دستور کار بررسی صحن برای قوای سه‌گانه نوعی بی‌صداقتی با مردم است ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

خروج طرح شفافیت از دستور کار بررسی صحن برای قوای سه‌گانه نوعی بی‌صداقتی با مردم است

به نظر می‌رسد برخی‌ها با در دستور کار قرار دادن سراسیمه این طرح دوفوریتی به دنبال آن هستند که از مطالبه به حق مردم به نوعی فرار کنند.