افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
دو قطبی سازی ها ضد کیان ملی، رهبری، مردم و منافع آنان است ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی:

دو قطبی سازی ها ضد کیان ملی، رهبری، مردم و منافع آنان است

چرا بعد از یک سال وضعیت مردم بسیار وخیمتر شده است. از همه بدتر مردم در کمال بی صداقتی مشاهده می کنند که مقصر همه شکست ها، دولت قبلی است، و هرچه مثبت است محصول عملکرد این دولت است.