افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
یقینا دو قطبی رئیسی و قالیباف در جریان اصولگرایی شکل نمی‌گیرد ۲۸ دی ۱۳۹۹
چهره سیاسی اصولگرا:

یقینا دو قطبی رئیسی و قالیباف در جریان اصولگرایی شکل نمی‌گیرد

اصولگرایان از آمدن رئیسی اطمینان ندارند مگر اینکه اصولگرایان بتوانند فشار زیادی بیاورند تا بتوانند، رضایت رئیسی را جلب کنند.