افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 30 September , 2022
اینکه رئیس جمهور پس از 7 سال بگوید اختیارات ندارم قابل قبول نیست ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد ؛

اینکه رئیس جمهور پس از 7 سال بگوید اختیارات ندارم قابل قبول نیست

متاسفانه دولت‌های ما اینطوری هستند که دوره اول آنها صرف خنثی کردن اقدامات دولت قبل می‌شود و در دوره دوم نیز کارهایی می‌کند که دولت آینده باید به خنثی کردن آن اقدامات بپردازد.