افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
نقد مباحثی همچون «نمی توانیم» و «قادر نخواهیم بود» پسندیده و صحیح نیست ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد :

نقد مباحثی همچون «نمی توانیم» و «قادر نخواهیم بود» پسندیده و صحیح نیست

زمانی قول ها و شعارها بعد از انتخابات مطرح می شوند که در این حالت می توان با دید مثبت به مسئله نگاه کرد و به معنای آن است که آیت الله رئیسی برنامه دارد.