افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
رفتارهای رئیس جمهور امریکا هشداری برای مردم امریکا می باشد/تمام ادعاهای این کشور مبنی بر مذاکره دروغ است ۰۵ تیر ۱۳۹۸
سخنگوی اسبق وزارت خارجه :

رفتارهای رئیس جمهور امریکا هشداری برای مردم امریکا می باشد/تمام ادعاهای این کشور مبنی بر مذاکره دروغ است

تحریم های اخیر امریکا آنقدر به دور از منطق سیاسی و قواعد بین المللی است که حتی تحریم های اخیر هم چندان انسان را حیرت زده نمی کند.