افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
دولت بلغارستان سقوط کرد ۰۲ تیر ۱۴۰۱
پس از گذشت شش ماه ؛

دولت بلغارستان سقوط کرد

دولت پتکوف که طرفدار غرب است تنها شش ماه توانست با وعده مبارزه با فساد به کار خود ادامه دهد.