افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
علت اینکه مشکلات کشور محل نمی‌شود این است که خودمان منافعمان را به منافع مملکت گره میزنیم ۱۴ مهر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد ؛

علت اینکه مشکلات کشور محل نمی‌شود این است که خودمان منافعمان را به منافع مملکت گره میزنیم

ما سوال را طراحی کردیم و هر زمان که نوبت آن شود مطرح خواهد شد؛ البته فقط من سوال کردم و قاعدتا باید در اسرع وقت در دستور قرار بگیرد.