افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
با سوابق یوسف نوری آشنا می شویم ۲۶ آبان ۱۴۰۰
گزینه بعدی پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش چه کسی است؟

با سوابق یوسف نوری آشنا می شویم

پیش از مسعود فیاضی، حسین باغگلی برای سکانداری وزارت آموزش و پرورش معرفی شده بود که نتواست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند و مجوز ورود به ساختمان شهید رجایی را نگرفت.