افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
تمدید بررسی FATF چراغ سبز ایران به دیپلماسی بود/دشمنان از عدم پیوستن ما به CFT و پالرمو نهایت استفاده را کردند ۰۷ دی ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم ؛

تمدید بررسی FATF چراغ سبز ایران به دیپلماسی بود/دشمنان از عدم پیوستن ما به CFT و پالرمو نهایت استفاده را کردند

شک نکنید کشور ما مولفه‌های امنیت ملی خودش را می‌تواند به حد قوی نگه دارد که پیوستن به کنوانسیون ها این مولفه ها را زیر سوال نبرد.