افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
مطالب منتشر شده از قول زالی تقطیع شده است ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
طی بیانیه ای مطرح شد؛

مطالب منتشر شده از قول زالی تقطیع شده است

در همین راستا اعلام می‌دارد این نوع انتشار ناقص و خام که با اهداف خاص غیر علمی و غیر اخلاقی صورت می‌پذیرد به مصلحت ملت شریف ایران نیست.