افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 30 September , 2022
دکتر پیمان جبلی رئیس صداوسیما شد ۰۷ مهر ۱۴۰۰
با حکم رهبر فرزانه انقلاب ؛

دکتر پیمان جبلی رئیس صداوسیما شد

رسانه‌ی ملی، دانشگاهی برای ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی، و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه‌ی تحریف و تفتین، و آسایشگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه‌های زیبائی و هنر، و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است.