افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع تخلفات گمرکات کشور ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع تخلفات گمرکات کشور

هنوز سامانه گمرک به سامانه تجارت  متصل نشده است از این رو مجلس در این رابطه ورود پیدا کرده است تا هم تخلفات را شناسایی کند.