افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
توافق در صورتی حاصل می شود که در منطقه اقتدار خودمان را حفظ کنیم ۲۸ دی ۱۴۰۰
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی

توافق در صورتی حاصل می شود که در منطقه اقتدار خودمان را حفظ کنیم

اینقدر هم نباید موضوع را کش و قوس داد. باید اخبار درست به افکار عمومی داخلی داده و روشن شود این پرانتزها چه هستند که طرح شدند؟ دوباره بلای برجام بر سر ما نیاید.