افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
اگر طرف های غربی به تعهدات خود عمل کنند جمهوری اسلامی ایران نیز به تعهدات خود بازخواهد گشت ۲۷ مهر ۱۴۰۰
دبیر فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی مجلس عنوان کرد ؛

اگر طرف های غربی به تعهدات خود عمل کنند جمهوری اسلامی ایران نیز به تعهدات خود بازخواهد گشت

هر اندازه در برابر دشمن متخاصم عقب نشینی کنیم برای تحقیر ملت و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران گستاخ‌تر خواهند شد.