افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 30 September , 2022
محور طلایی چابهار – زابل  می‌تواند باعث تحول عظیم اقتصادی در منطقه شود ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
نماینده مردم  زاهدان در مجلس شورای اسلامی

محور طلایی چابهار – زابل می‌تواند باعث تحول عظیم اقتصادی در منطقه شود

بحث حق آب سیستان حتما باید پیگیری شود و دیپلماسی آب باید فعال شود.