افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
با یکی از بی‌سابقه‌ترین، پردامنه‌ترین و خطرناکترین ابعاد بحران اعتماد اجتماعی در کشور رو به رو هستیم ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد

با یکی از بی‌سابقه‌ترین، پردامنه‌ترین و خطرناکترین ابعاد بحران اعتماد اجتماعی در کشور رو به رو هستیم

باید به مخالفان اندیشه‌ای نظام هم مجال بدهیم تا ذخیره دانایی خودشان را برای آشکار کردن کانون‌های آسیب پذیر نظام جمهوری اسلامی به کار بگیرند.

نمایندگان مجلس مراقب باشد لایحه حذف ارز ترجیحی در قالب بودجه مجددا مطرح نشود ۲۹ آبان ۱۴۰۰
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ؛

نمایندگان مجلس مراقب باشد لایحه حذف ارز ترجیحی در قالب بودجه مجددا مطرح نشود

در تمام دنیا وقتی می گویند سپردن امور به بازار به معنای شفافیت و کارآمدی است اما در ایران تا می گویند یک مسئله ای را به بازار بسپاریم تن و بدن مردم می لرزد؟ دلیل این مسئله این است که استفاده از بازار، اسم رمز تعرض به جان و مال مردم است.

اگر کنترلی بر تخصیص منابع ارزی وجود نداشته باشد و آن را به بازار واگذار کنیم، یقینا شکست خواهیم خورد ۲۱ آبان ۱۴۰۰
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ؛

اگر کنترلی بر تخصیص منابع ارزی وجود نداشته باشد و آن را به بازار واگذار کنیم، یقینا شکست خواهیم خورد

من از همه دلسوزان کشور می خواهم لااقل تجربه سال 1397 تا امروز را جلوی چشم تصمیم گیران بگذارند و ببیند ارزش ارز چندبرابر شد و بدهی های دولت چند برابر شد.