افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
وضعیت نفت ایران شرایط کافی و لازم را برای تبدیل شدن به محور سوآپ نفت و گاز منطقه دارد ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون انرژی مجلس

وضعیت نفت ایران شرایط کافی و لازم را برای تبدیل شدن به محور سوآپ نفت و گاز منطقه دارد

خوشبختانه علیرغم وجود تحریم و تشدید اقدامات خصمانه آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران ،آرزوی دیرینه پالایشگاه فراسرزمینی در حال تحقق است.