افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
مصوبات ستاد کرونا باید واقعی و دقیق متناسب با امکانات و الزامات اجتماعی انجام شود ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
تشریح دکتر قاضی زاده هاشمی درباره جزییات طرح تحول مقابله با کرونا ؛

مصوبات ستاد کرونا باید واقعی و دقیق متناسب با امکانات و الزامات اجتماعی انجام شود

پیش بینی سه مرحله برای واکسیناسیون و برنامه ریزی در بخش بسته اقتصادی کرونا و در موضوع شیوه نامه‌ها هم اقداماتی را وزارت بهداشت از قبل شروع کرده بود و البته در این طرح‌ها هدف گذاری‌های مشخص صورت می‌پذیرد.

آقای دکتر روحانی باید مانند راهبه‌های مسیحی یک دیر و یا جایی را پیدا کند و تمام ایام را استغفار کند ۱۷ تیر ۱۴۰۰
امیرحسین قاضی زاده مطرح کرد ؛

آقای دکتر روحانی باید مانند راهبه‌های مسیحی یک دیر و یا جایی را پیدا کند و تمام ایام را استغفار کند

وضع ما در اجرا و خدمات دهی به مردم خیلی بغرنج است.