افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
دولت باید جراحی اقتصادی در حوزه دارو را انجام دهد ۱۲ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

دولت باید جراحی اقتصادی در حوزه دارو را انجام دهد

اگر حذف ارزترجیحی برای دارو انجام شود این مسائل و مشکلات حل می شود.