افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 30 September , 2022
برنامه ششم توسعه در تحقق ۷۷ درصد از اهدافش موفق نبوده است ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خبر داد ؛

برنامه ششم توسعه در تحقق ۷۷ درصد از اهدافش موفق نبوده است

بر اساس قانون  دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار قانون ششم توسعه  برنامه پنجساله هفتم را به مجلس ارائه کند.

جزئیات جدید از طرح اصلاح قانون انتخاب شهرداران/به دنبال مداخله مردم در انتخاب شهردار هستیم ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
رئیس فراکسیون مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد ؛

جزئیات جدید از طرح اصلاح قانون انتخاب شهرداران/به دنبال مداخله مردم در انتخاب شهردار هستیم

کلیات طرح اصلاح قانون انتخاب شهرداران در کمیسیون شوار‌ها و امور داخلی مجلس تصویب شده است.

مسئولان شرح دهند چرا سیل دیروز که یک پنجم سال 98 بوده چنین خسارت بار شده است؟ ۰۷ مرداد ۱۴۰۱
محسن پیرهادی پس از بازدید از مناطق سیل زده امام زاده داوود

مسئولان شرح دهند چرا سیل دیروز که یک پنجم سال 98 بوده چنین خسارت بار شده است؟

زمانی که خطری شناسی می شود و نسبت به وقوع آن هشدار داده می شود باید اعمال دقیق و جدی قانون صورت گیرد.