افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
جوسازی تعطیلی  پلتفرم‌ها در مجلس نادرست است ۱۶ آذر ۱۴۰۰
دکتر قالیباف :

جوسازی تعطیلی پلتفرم‌ها در مجلس نادرست است

در دولت و مجلس انقلابی و در وزارت ارتباطات با حضور وزیر جوان و انقلابی باید پروژه‌های دیجیتالی نیمه‌تمام تعیین تکلیف شود؛ نباید ایجاد این پروژه‌ها به فرهنگ تبدیل شود.