افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
چگونه برخی تصور می کنند با مرده برجام می توانند توانایی حل مشکلات کشور را داشته باشند ۱۰ مهر ۱۴۰۰
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ؛

چگونه برخی تصور می کنند با مرده برجام می توانند توانایی حل مشکلات کشور را داشته باشند

اگر برجام کارساز بود تحریم ها در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی دو برابر نمی شد، تحریم ها از 700 تحریم به 1500 مورد نمی رسید.