افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 30 September , 2022
کمبود چهار میلیون واحد مسکونی در کشور نشان از کم کاری در حوزه مسکن است ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون عمران در مجلس تاکید کرد :

کمبود چهار میلیون واحد مسکونی در کشور نشان از کم کاری در حوزه مسکن است

تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع کشور است و امیدواریم این اتفاق رغم بخورد.