افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
برداشتمان بیشتر این است که پانسمان‌های بیماران‌ ای بی‌ که در بازار سیاه هستند، به صورت قاچاق وارد کشور شده است ۲۹ مهر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خبر داد ؛

برداشتمان بیشتر این است که پانسمان‌های بیماران‌ ای بی‌ که در بازار سیاه هستند، به صورت قاچاق وارد کشور شده است

هنوز نمی‌شود، گفت که پانسمان‌هایی که در بازار آزاد است، پانسمان‌های نشتی از وزارت بهداشت است یا اینکه به صورت قاچاق از مبادی دیگری وارد کشور شده است.