افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به قالیباف درباره  رئیس دیوان محاسبات ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به قالیباف درباره رئیس دیوان محاسبات

پس از برگزاری مجدد دو جلسه اعضای کمیسیون و بررسی برخی انتقادات، بار دیگر درستی فرایند انتخاب رئیس دیوان محاسبات مورد تایید اعضای کمیسیون بودجه مجلس قرار گرفته است.