افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
در سال ۹۸ بیش از ۳۰ قهرمان رفته‌اند و بازهم سینه‌مان جلو است و می‌گوییم آمدیم خدمت کنیم! ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
رئیس سابق فدراسیون فوتبال عنوان کرد ؛

در سال ۹۸ بیش از ۳۰ قهرمان رفته‌اند و بازهم سینه‌مان جلو است و می‌گوییم آمدیم خدمت کنیم!

برای ورزش چه کار کردید؟ خدایی اگر نمی‌توانید، نیایید. نه این دوره؛ هیچ زمانی نیایید. دیگر در مملکت واژه «به من تکلیف شد» را حذف کنید. قرآن می‌گوید اگر کاری را بلد نیستید مسئولیتی را نپذیرید.

پرسپولیس را اداره می‌کنم، بدون یک ریال کمک! ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
پیشنهاد محمد دادکان به وزارت ورزش و جوانان ؛

پرسپولیس را اداره می‌کنم، بدون یک ریال کمک!

هیچ پولی از دولت نمی‌خواهم و خودم به راحتی آب خوردن پرسپولیس را اداره می‌کنم به شرط آنکه ۳ عضو هیئت‌مدیره را خودم بیاورم .