افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
همه باید به دولت کم تجربه رئیسی کمک کنند/ دولت احمدی‌نژاد را در رفع مشکلات مردم و توسعه زیر ساخت های کشور موفق می‌دانم ۲۷ مرداد ۱۴۰۰
دبیرکل حزب آبادگران جوان عنوان کرد ؛

همه باید به دولت کم تجربه رئیسی کمک کنند/ دولت احمدی‌نژاد را در رفع مشکلات مردم و توسعه زیر ساخت های کشور موفق می‌دانم

رای اعتماد نیاوردن وزاری پیشنهادی «ورزش و جوانان»، «صنایع» و «آموزش و پرورش» قطعی است.