افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
در قالب برند اصلاح‌طلبی می‌آیم /  بعضی ها تأیید می‌شوند، اما رأی نمی آورند و ما می‌آییم، ولی تأیید نمی‌شویم ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاندید انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد ؛

در قالب برند اصلاح‌طلبی می‌آیم / بعضی ها تأیید می‌شوند، اما رأی نمی آورند و ما می‌آییم، ولی تأیید نمی‌شویم

اینکه بگوییم همه مشکلات کشور مربوط به برجام است را قبول ندارم.