افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 30 September , 2022
با فروش اموال و دارایی دولت فاصله ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت ۱۹ دی ۱۴۰۰
رئیس دیوان محاسبات

با فروش اموال و دارایی دولت فاصله ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت

کسری تراز عملیاتی بودجه یکی دیگر از موضوعات قابل اهمیت است که همه ساله به آن دچار بودیم و در سال آینده نیز این موضوع وجود دارد، کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از سالجاری حدود ۳۵ درصد کمتر است.