افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
از کسانی که با پروتکل شکن ها برخورد نمی کنندبه شدت گله مند/فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان می کند، چرا گوش نمی کنید؟ ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل‌شکنان:

از کسانی که با پروتکل شکن ها برخورد نمی کنندبه شدت گله مند/فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان می کند، چرا گوش نمی کنید؟

به دلیل ندانم کاری و سهل انگاری دیگران. من وزیر خبر ندارم چه کسی می آید و بیرون می رود. فقط شدم ته رودخانه، زخمی و جنازه جمع کن. بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه.

اگر محدودیت‌های جدید کرونایی رعایت نشود، مرگ‌ها ۴رقمی می‌شود ۲۷ آبان ۱۳۹۹
وزیر بهداشت عنوان کرد :

اگر محدودیت‌های جدید کرونایی رعایت نشود، مرگ‌ها ۴رقمی می‌شود

اکنون هم با بمب ویروس مواجه هستم و قدرت سرایت ویروس ۱۰ برابر شده است و ابتلا خانوادگی شده است. عزیزان در اجرای پروتکل‌ها قاطع باشید. هرگونه کتمان و گذشت یعنی اضرار به غیر و ضرر زدن به حقوق سایر شهروندان.