افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
کارگران  در شرایط بسیار سخت همچنان منتظر اقدامات دولت هستند؟ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
دبیر کل حزب اسلامی کار عنوان کرد ؛

کارگران در شرایط بسیار سخت همچنان منتظر اقدامات دولت هستند؟

در شرایطی که بیماری کرونا همه جامعه را در تب و تاب فرو برده وگلوی آحاد جامعه را می فشارد وگرانی‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و مدیریت ناکارآمد دولتی و خصوصی نیز فشار مضاعف بر مردم و بویژه کارگران وارد کرده است، کسانی هستند که در جامعه از حداقل‌های ممکن نیز محروم مانده اند.