افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
شفافیت نباید منحصرا برای مجلس باشد بلکه همه قوا باید شفاف باشند ۱۵ مهر ۱۴۰۰
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد ؛

شفافیت نباید منحصرا برای مجلس باشد بلکه همه قوا باید شفاف باشند

در آغاز به کار مجلس، برخی نمایندگان تصور می‌کردند شفافیت، خوب است اما هنگامی که روی آن طرح عمیق تر متمزکر شدند متوجه شدند که این طرح، کامل نیست.