افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
دکتر یارمحمد بای جدی ترین گزینه وزارت آموزش و پرورش ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

دکتر یارمحمد بای جدی ترین گزینه وزارت آموزش و پرورش

وی با توجه به تجربه و سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش  و دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اشراف بالای علمی قطعاً اصلی‌ترین و جدی ترین گزینه معرفی برای وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.