افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
اگر در برداشتن تحریم تعلل کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده ایم ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
دکتر روحانی در جلسه هیأت دولت:

اگر در برداشتن تحریم تعلل کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده ایم

لحن دولت جدید آمریکا مقداری تغییر کرده است و به بعضی از مسائل اعتراف کرده است. اعتراف کرده که کار دولت قبل اشتباه بوده است و حتی اقدامی عملی نیز کرده است و نامه اشتباهی که دولت قبل به سازمان ملل فرستاده بود را پس گرفت.