افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
سقوط چهار پله ای رتبه خودروسازان در جهان ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

سقوط چهار پله ای رتبه خودروسازان در جهان

رتبه ایران با افت بیست و هفت درصدی به جایگاه بیستم خودروسازان دنیا تنزل یافت اصلی ترین علت این کاهش بحث تحریم ها و فشار سیاسی امریکا با خودروسازان طرف قرارداد با کشورمان می باشد.